Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2016

yeah
00:15

March 07 2016

yeah
22:26

"Wpajałem jej: mierz wysoko. Strzeliła mi w łeb."

Stanisław Jerzy Lec

Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaampajewska ampajewska
yeah
22:24
2823 2055 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaampajewska ampajewska
yeah
22:23
I nie odmawiam sobie. Nie ma, że "to szkodzi". Ja lubię to, co szkodzi przeważnie.
— Danuta Szaflarska
yeah
22:23


(Source: classicdoom)
Reposted frompannakojot pannakojot viapunkahontaz punkahontaz
yeah
22:16
9468 9607 390
Reposted fromlaters laters viaartbylittlea artbylittlea
yeah
22:14

only1600kids:

I really like Liz 

yeah
22:14
1493 8cbd 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakoloryzacja koloryzacja
yeah
22:09
5879 02af 390
marriages
Reposted frombaz baz viakoloryzacja koloryzacja
yeah
22:09
8101 998a 390
Reposted frommindtrap mindtrap vianieprzygoda nieprzygoda
yeah
22:06
9219 4673 390
Reposted frommartynkowa martynkowa vianieprzygoda nieprzygoda
yeah
22:05
4463 916a 390
Reposted fromkurz kurz viakoloryzacja koloryzacja
yeah
22:05
1922 5e10 390
Reposted fromtobeyourself tobeyourself viakoloryzacja koloryzacja
yeah
22:04
9142 8db4 390
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viahydrosphere hydrosphere
yeah
22:04
9476 49f3 390
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viakoloryzacja koloryzacja
yeah
22:02
1407 8fd8 390
Reposted fromVegelus Vegelus viafajnychnielubie fajnychnielubie
yeah
22:01
1623 e101 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakrainakredek krainakredek
yeah
22:01
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego cos co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viakociolek kociolek
yeah
22:00
8948 f1d0 390
Reposted fromgdybam gdybam viakociolek kociolek
yeah
21:58
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl