Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2015

yeah
14:19
Reposted fromcats cats
yeah
14:18
0392 3982 390
Reposted fromchudeszkity chudeszkity viakoloryzacja koloryzacja
yeah
14:05
yeah
14:04
  
Reposted fromdreamadream dreamadream viakoloryzacja koloryzacja
13:56
2791 1599 390

setbabiesonfire:

 

nothing is permanent, the art of letting go

yeah
13:30
push yourself
Reposted frombalu balu viamefir mefir
13:29
9935 4e40 390
Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viamefir mefir
yeah
13:23
Sama nie wiem, czy jest mi przykro, ze to wszystko się stało, czy może czuję ulgę, ze to już za mną, ze już to przeżyłam? Ludzi traci się czasem z rozsądku, który celowo mija się z naszą wolą. Jak ktoś rozrywa serce, to się odchodzi nie dlatego, ze się chce, ale po to by zatamować krwawienie. Bo krew na odległość krzepnie znacznie szybciej.
— unk
Reposted fromextraordinary extraordinary viamefir mefir
yeah
13:23

January 28 2015

yeah
09:15
3487 59c3 390
Reposted fromfelicka felicka viatoniewszystko toniewszystko
yeah
09:14
Reposted fromkamlot kamlot viatoniewszystko toniewszystko
yeah
09:12
7534 0511
Reposted fromsinistro sinistro viasom3thingwild som3thingwild
yeah
09:12
yeah
09:10

Prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym jak kończy, a nie jak zaczyna

— Leszek Miller
yeah
09:09
8906 9990 390
Reposted fromawakened awakened viasom3thingwild som3thingwild
yeah
09:09
yeah
09:08
9696 3657 390
Reposted fromCsengee Csengee viamefir mefir
yeah
09:07
6039 c51a 390
yeah
09:07
2767 9393 390
Reposted fromknot knot vianienasycenie nienasycenie
yeah
09:06
6280 ce2e 390
Reposted fromaniczorka aniczorka vianienasycenie nienasycenie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl